Koučing

 

Rada koučujem. Koučovanie je veľmi príjemný spôsob prichádzania na „lepšie“ riešenia. A zároveň je veľmi individuálny prístup, dokáže pomôcť nájsť ten pravý recept pre konkrétneho človek a jeho situáciu.

O koučovaní sa často píše ako o efektívnom nástroji riešenia problémov. Čo však sú problémy? Kto určí čo je problém? Ako vieme, čo z toho problému je tá podstata? Zadefinovanie cieľa je jednou z podstatných častí procesu koučovania. Riešenia potom často vyplynú samé práve z klientovej definície.

Moja rola pri koučovaní je podporiť proces koučovaného, koučovanej. Je dôležité pomôcť vytvoriť taký „kotol“, v ktorom sa uvarí tá správna poživeň pre danú situáciu a daný moment a prispeje to k nájdeniu riešenia, o ktorom klient povie, že ho posúva v jeho ceste ďalej.

Koučovanie je metóda rozvíjajúca myslenie a nadhľad, vhodné je hlavne tam kde je základná problematika a expertná časť problémov a zadaní zvládnutá a je potrebný kreatívnejší a inovatívny prístup zo strany klienta.