Cenník

Objednanie

Najlepšie je objednať sa telefonicky medzi 9.00 a 19.00 hodinou. Keď  vám nezdvihnem, je pravdepodobné, že mám klienta alebo lektorujem a ozvem sa vám späť hneď, ako to bude možné. Následne si môžeme dohodnúť termín prvého stretnutia. 

Ďalšia možnosť je objednať sa emailom : btrimaj@hotmail.com

 

Cenník

Cena za sedenie individuálne alebo párovej terapie je 60,00 EUR 

Zľavy z cien sú možné na základe situácie klientov a určujeme si ich spoločne, dohodou, obyčajne sa to týka študentov, mamičiek na materskej, nezamestnaných…

 

IBAN: SK1675000000004008964750 

 

Ordinačné hodiny

Podľa objednávky.

 

Prvé stretnutie

Priebeh prvého sedenia je obyčajne nasledovný:

  • popíšete mi s čím prichádzate a čo by ste potrebovali 
  • budem sa vás popritom pýtať na ďalšie informácie, ktoré vyvstanú z rozhovoru 
  • dohodneme si spolu kontrakt t.j. ďalší postup (frekvenciu a počet stretnutí), cieľ a formu 
  • a samozrejme nechám priestor na akékoľvek vaše otázky

Najčastejšie pri individuálnej terapii dávam návrh na 3-4 skúšobné sedenia a potom si zhrnieme, či je vám práca so mnou nápomocná, prípadne, čo by ste si predstavovali inak.