psychotherapy

 

Môj terapeutický štýl je výrazne ovplyvnený procesorientovanou psychológiou-psychoterapiou.
Proces-orientovaná psychológia/psychoterapia (používa sa aj označenie procesová práca) je originálny psychologický prístup, ktorého autorom a popredným predstaviteľom je dr. Arnold Mindell a má svoj pôvod v teleologickom prístupe k nevedomiu, ako ho rozpracoval slávny švajčiarsky psychoterapeut Carl Gustav Jung.

Centrálnym záujmom procesorientovanej psychológie je podporovanie úplnosti ľudských skúseností a zážitkov a pomôcť nedoceneným častiam týchto zážitkov, aby sa rozvinuli a ukázali ako dôležitá časť ľudského bytia. Prvým krokom k tomu je amplifikácia alebo zosilnenie týchto odmietaných či rušivých častí, až kým sa nestanú jasne prístupné nášmu uvedomeniu. Zdá sa, že ich zosilnením sa nám vyjasní aj to, prečo sa týmto častiam vyhýbame alebo nám spôsobujú problémy.

Väčšina psychoterapeutických škôl sa snaží zmeniť klienta, ktorý má problémy, alebo aspoň okolie v prospech klienta. POP naopak sa snaží problémy „oceniť“, berie ich ako potenciálne zmysluplné. Úlohou terapeuta a klienta je odhaľovať zmysel a jeho aplikáciu v živote. Snaží sa zachytiť proces, ktorý sa práve deje a podporiť ho . Verí, že sny, symptómy, zdravotné a vzťahové problémy nesú v sebe posolstvo, ktoré klient aktuálne nie je schopný vnímať, posolstvo, ktoré nás môže činiť komplexnejším, plnšie prežívať svoj život a odpovedať nám na otázky Kto som a Kam smerujem?

Proces-orientovaná psychológia je psychoterapeutický prístup, ktorý je veľmi dobre aplikovateľný pri práci s ľuďmi v životných krízach. Využíva sa pri práci so symptómami a ochoreniami, je využiteľná u ľudí ktorí sú v zmenených a extrémnych stavoch vedomia, ktorí trpia psychickými poruchami, ako aj u tých, ktorí sa ocitli v kóme, alebo sú ohrození na živote, ďalej je vhodná pri párovej psychoterapii a pri práci s rodinami.


Formy Poradenstva

Osobné stretnutia – občajne predstavujú spoluprácu na určité obdobie, prebiehajú v mňa v praxi, formu majú individuálnu, párovú alebo skupinovú

Telefonické stretnutia – nahrázdajú čiastočne stretnutia osobné, využívajú ich klienti- klienkty z iných miest Slovenska, zo zahraničia, dalej takí, ktorí sú často na cestách. Najlepšia sa ukazuje byť kombinácia s apoň občasnými osobnými stretnutiami.

Skype - podobne ako telefón, ale má výhodu obrazu

Chat - Formou emailovej komunikácie – problém rozoberáme tak povediac „na papieri“, využívam tento spôsob v prípade obtiažne dostupnej komunikácie a zároveň niektorým klientkám, klientom vyhovuje práve takýto spôsob